هاستCpanel ارزان(آلمان)

پلن کم مصرف A

فضا ۱۰۰ مگابایت
پهنای باند ۱ گیگابایت
ساب دامین ۵
انتخاب ورژن php
بک آپ هفتگی / روزانه
دیتاسنتر آلمان
تحویل فوری و آنلاین
مجهز به انتی ویروس ، فایروال و آنتی دیداس
استفاده از کنترل پنل cPanel
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
وب سرور قدرتمند لایت اسپید

  • ۱ وب سایت قابل میزبانی
پلن کم مصرف B

فضا ۲۰۰ مگابایت
پهنای باند ۲ گیگابایت
ساب دامین ۶
انتخاب ورژن php
بک آپ هفتگی / روزانه
دیتاسنتر آلمان
تحویل فوری و آنلاین
مجهز به انتی ویروس ، فایروال و آنتی دیداس
استفاده از کنترل پنل cPanel
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
وب سرور قدرتمند لایت اسپید

  • ۱ وب سایت قابل میزبانی
پلن کم مصرف C

فضا ۵۰۰ مگابایت
پهنای باند ۵ گیگابایت
ساب دامین ۷
انتخاب ورژن php
بک آپ هفتگی / روزانه
دیتاسنتر آلمان
تحویل فوری و آنلاین
مجهز به انتی ویروس ، فایروال و آنتی دیداس
استفاده از کنترل پنل cPanel
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
وب سرور قدرتمند لایت اسپید

  • ۱ وب سایت قابل میزبانی
پلن کم مصرف D

فضا ۱ گیگابایت
پهنای باند ۱۰ گیگابایت
ساب دامین ۱۰
انتخاب ورژن php
بک آپ هفتگی / روزانه
دیتاسنتر آلمان
تحویل فوری و آنلاین
مجهز به انتی ویروس ، فایروال و آنتی دیداس
استفاده از کنترل پنل cPanel
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
وب سرور قدرتمند لایت اسپید

  • ۱ وب سایت قابل میزبانی
پلن کم مصرف E

فضا ۲ گیگابایت
پهنای باند ۲۰ گیگابایت
دامنه قابل اتصال ۴
ساب دامین ۱۵
انتخاب ورژن php
بک آپ هفتگی / روزانه
دیتاسنتر آلمان
تحویل فوری و آنلاین
مجهز به انتی ویروس ، فایروال و آنتی دیداس
استفاده از کنترل پنل cPanel
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
وب سرور قدرتمند لایت اسپید

پلن کم مصرف F

فضا ۵ گیگابایت
پهنای باند ۵۰ گیگابایت
دامنه قابل اتصال ۵
ساب دامین ۲۰
انتخاب ورژن php
بک آپ هفتگی / روزانه
دیتاسنتر آلمان
تحویل فوری و آنلاین
مجهز به انتی ویروس ، فایروال و آنتی دیداس
استفاده از کنترل پنل cPanel
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
وب سرور قدرتمند لایت اسپید

پلن کم مصرف H

فضا ۱۰ گیگابایت
پهنای باند ۱۵۰ گیگابایت
دامنه قابل اتصال ۵
ساب دامین ۲۰
انتخاب ورژن php
بک آپ هفتگی / روزانه
دیتاسنتر آلمان
تحویل فوری و آنلاین
مجهز به انتی ویروس ، فایروال و آنتی دیداس
استفاده از کنترل پنل cPanel
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
وب سرور قدرتمند لایت اسپید